Átdolgozott Brüsszel I. Rendelet

Az 1215/2012/EU rendelet célja, hogy megkönnyítse az igazságszolgáltatás igénybevételét azáltal, hogy a bíróságok joghatóságára, valamint a tagállamokban, polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok gyors és egyszerű elismerésére vonatkozó szabályokat ír elő.

A rendelet a 44/2001/EK rendelet (a Brüsszel I. rendelet) helyébe lép, amely azonban továbbra is alkalmazandó a rendelet alkalmazásának 2015. január 10-jei megkezdése előtt indított eljárásokban (további részletek találhatók az 1215/2012/EU rendelet 66. cikkében).

A rendelet az Európai Unió valamennyi tagállama között alkalmazandó, beleértve Dániát is, amely megkötötte az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2005. évi megállapodást. A szükséges jogszabályi módosítások 2013. június 1-jén már hatályba léptek Dániában.

A rendelet meghatározza, hogy mely tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal a nemzetközi elemmel rendelkező polgári és kereskedelmi jogviták elbírálására.

A rendelet előírja továbbá, hogy a valamely tagállamban hozott határozatot a többi tagállamban külön eljárás előírása nélkül elismerik.

A valamely tagállamban hozott, és az adott államban végrehajtható határozatot egy másik tagállamban is végre kell hajtani anélkül, hogy szükség lenne végrehajthatóvá nyilvánításra.

A rendelet két formanyomtatványról rendelkezik, nevezetesen a bírósági határozatra vonatkozó tanúsítványról, valamint a közokiratra/perbeli egyezségre vonatkozó tanúsítványról.

A rendelet értelmében a tagállamok közlik azoknak a hatáskörrel rendelkező bíróságoknak a nevét, amelyekhez az elismerés megtagadása iránti kérelmeket be kell nyújtani, valamint a fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok nevét. Az egyes közlemények megtekintéséhez, kérjük, válasszon a jobb oldalon látható zászlók közül.

A 26. cikk (2) bekezdése értelmében, bizonyos ügyekben a bíróságnak – mielőtt megállapítaná joghatóságát – gondoskodnia kell arról, hogy az alperest tájékoztassák a bíróság joghatóságának kifogásolásához fűződő jogáról, valamint a perbe bocsátkozás, illetve a perbe nem bocsátkozás következményeiről. A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat ebből a célból olyan nem kötelező, szabványos tájékoztatót PDF (197 Kb) hu állított össze, amely az alperes tájékoztatására vonatkozó, a rendelet 26. cikkének (2) bekezdése szerinti kötelezettségnek a bíróság általi teljesítése céljából felhasználható információkat tartalmaz.

Az európai igazságügyi portál a rendelet alkalmazásával kapcsolatos információkkal és a nyomtatványok kitöltését segítő, felhasználóbarát eszközzel áll az Ön rendelkezésére.

Kapcsolódó linkek

Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, HL L 299., 2005.11.16.


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK KERESÉSE

hu_CDB competent court description

hu_Member States' Courts


*hu_mandatory field
Utolsó frissítés: 24/06/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.