Bruselj I (prenovitev)

Namen Uredbe št. 1215/2012 je olajšati dostop do sodnega varstva, zlasti z določitvijo pravil o pristojnosti sodišč ter pravil o hitrem in enostavnem priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, izdanih v državah članicah.

Uredba nadomešča Uredbo št. 44/2001 (Uredba Bruselj I), ki pa se še naprej uporablja za postopke, ki so bili začeti pred 10. januarjem 2015, ko se je začela uporabljati Uredba št. 1215/2012 (za več podrobnosti glej člen 66 Uredbe št. 1215/2012).

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije, vključno z Dansko, ki je leta 2005 sklenila Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Potrebne zakonodajne spremembe so na Danskem začele veljati že 1. junija 2013.

Uredba določa, katera sodišča v kateri državi članici so pristojna za odločanje v civilnih in gospodarskih sporih z mednarodnim elementom.

V njej je določeno tudi, da se sodna odločba, izdana v državi članici, v drugih državah članicah prizna, ne da bi bilo treba za priznanje začeti kakršen koli poseben postopek.

Sodna odločba, izdana v eni državi članici in izvršljiva v tej državi, je izvršljiva tudi v drugih državah članicah, ne da bi jo bilo treba razglasiti za izvršljivo.

Uredba vsebuje dva obrazca, in sicer potrdilo o sodni odločbi in potrdilo o javni listini / sodni poravnavi.

V skladu z Uredbo so države članice poslale uradna obvestila o pristojnih sodiščih, pri katerih se vloži zahteva za zavrnitev izvršitve, in sodiščih, pristojnih za obravnavo pravnih sredstev. Za uradna obvestila posameznih držav članic izberite eno od zastavic na desni strani zaslona.

V skladu s členom 26(2) mora sodišče v določenih zadevah pred prevzemom pristojnosti zagotoviti, da je bil tožencu zagotovljen pravni pouk o njegovi pravici, da ugovarja pristojnosti sodišča, in o posledicah spustitve ali nespustitve v postopek. V ta namen je Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah uvedla neobvezno standardno besedilo PDF (242 Kb) sl, ki vsebuje informacije, ki jih lahko sodišče uporabi za izpolnjevanje svoje obveznosti, da tožencu zagotovi informacije v skladu s členom 26(2) Uredbe.

Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi uredb in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev.

Sorodne povezave

Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, UL L 299, 16.11.2005


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

sl_CDB competent court description

sl_Member States' Courts


*sl_mandatory field
Zadnja posodobitev: 24/06/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.