Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

С Регламент (ЕС) № 606/2013 относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела е установен механизъм за пряко признаване между държавите членки на заповедите за защита, издадени като гражданскоправна мярка.

Следователно, ако се ползвате от гражданскоправна заповед за защита, издадена в държавата членка по местоживеенето Ви, можете да се позовете на нея пряко в другите държави членки като представите на компетентните органи удостоверение за правата Ви.

Регламентът се прилага от 11 януари 2015 г.

За да получите информация за уведомленията на държавите членки, моля, изберете едно от знамената в дясната част на екрана.

Повече информация относно взаимното признаване на мерките за осигуряване на защита можете да намерите на специалната страница по темата.

Последна актуализация: 28/09/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.