Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetussa asetuksessa (EU) N:o 606/2013 luodaan mekanismi, jonka avulla yksityisoikeuden alalla määrätyt suojelutoimenpiteet voidaan tunnustaa suoraan eri jäsenvaltioiden välillä.

Henkilö, jonka hyväksi on annettu hänen asuinjäsenvaltiossaan käsiteltävässä yksityisoikeudellisessa asiassa suojelumääräys, voi vedota siihen suoraan muissa jäsenvaltioissa esittämällä niiden toimivaltaisille viranomaisille todistuksen, josta hänen oikeutensa käyvät ilmi.

Asetusta on sovellettu 11. päivästä tammikuuta 2015.

Valitse jokin sivun oikeassa reunassa olevista lipuista saadaksesi tietoa jäsenvaltioiden ilmoituksista.

Lisätietoja suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta on asiaa käsittelevällä verkkosivulla.

Päivitetty viimeksi: 28/09/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.