Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Reglamentu (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose nustatytas mechanizmas, pagal kurį valstybės narės tiesiogiai pripažįsta vienos kitų civilinės teisės principais grindžiamas apsaugos priemones.

Taigi, jeigu turite civilinės teisės apsaugos orderį, išduotą jūsų gyvenamojoje valstybėje narėje, galite tokios pačios apsaugos reikalauti kitose valstybėse narėse kompetentingoms valdžios institucijoms pateikdami pažymą, kurioje nustatytos jūsų teisės.

Šis reglamentas taikomas nuo 2015 m. sausio 11 d..

Jei norite gauti daugiau informacijos apie valstybių narių pranešimus, pasirinkite vieną iš vėliavėlių dešinėje.

Daugiau informacijos apie apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimą rasite specialioje svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 28/09/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.