Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych

Rozporządzenie (UE) nr 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych ustanawia mechanizm umożliwiający bezpośrednie uznawanie nakazów ochrony wydanych w charakterze środków z zakresu prawa cywilnego pomiędzy państwami członkowskimi.

W związku z tym osoba objęta nakazem ochrony z zakresu prawa cywilnego wydanym w państwie członkowskim miejsca zamieszkania może się na niego powołać w innym państwie członkowskim, przedstawiając właściwym organom zaświadczenie potwierdzające przysługujące jej prawa.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 11 stycznia 2015 r.

Aby uzyskać informacje dotyczące powiadomień dokonywanych przez państwa członkowskie, należy wybrać jedną z flag znajdujących się po prawej stronie ekranu.

Więcej informacji na temat wzajemnego uznawania środków ochrony można znaleźć na stronie poświęconej tej kwestii.

Ostatnia aktualizacja: 28/09/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.