Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Nariadením (EÚ) č. 606/2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach sa stanovil mechanizmus, ktorý umožňuje priame uznávanie ochranných príkazov vydaných ako opatrenie v občianskej veci medzi členskými štátmi.

Preto ak disponujete ochranným príkazom v občianskej veci, ktorý bol vydaný v členskom štáte Vášho bydliska, môžete si ho uplatniť priamo v ostatných členských štátoch po predložení potvrdenia príslušným orgánom na potvrdenie Vašich práv.

Nariadenie sa uplatňuje od 11. januára 2015.

Informácie o oznámeniach členských štátov získate po kliknutí na jednu z vlajočiek v pravej časti stránky.

Viac informácií o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení je k dispozícii na príslušnej stránke.

Posledná aktualizácia: 28/09/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.