Europski platni nalog

Uredbom (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog vjerovnicima se omogućava povrat nespornih građanskih i trgovačkih tražbina u skladu s jedinstvenim postupkom koji funkcionira na temelju standardnih obrazaca.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim u Danskoj.

Postupak ne zahtijeva prisutnost pred sudom. Tužitelj treba samo podnijeti zahtjev, nakon čega će se postupak samostalno odvijati. Od tužitelja se ne zahtijevaju nikakve dodatne formalnosti ili intervencije.

Uredbom se predviđa sedam standardnih obrazaca.

Europski portal e-pravosuđe sadrži informacije o primjeni Uredaba te alat za ispunjavanje obrazaca koji je prilagođen korisnicima.

Za dobivanje informacija o obavijestima država članica odaberite jednu od zastavica na desnoj strani.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

hr_CDB competent court description

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*hr_mandatory field
Posljednji put ažurirano: 27/04/2016

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.