Drobné nároky

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 861/2007

Všeobecné informace

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, je zlepšit a zjednodušit postupy v občanských a obchodních věcech, v nichž výše nároku nepřesahuje částku 5 000 eur.

Toto nařízení se použije ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska.

V rámci řízení o drobných nárocích se využívají standardní formuláře. Jedná se o písemné řízení, ledaže soud považuje ústní jednání za nezbytné.

Ústní jednání mohou probíhat pomocí telekonference nebo videokonference, má-li soud k dispozici příslušné zařízení.

Nařízení rovněž stanoví lhůty pro strany sporu a pro soud s cílem urychlit soudní řízení.

Nařízení stanoví čtyři standardní formuláře.

Na portálu evropské e-justice jsou k dispozici informace týkající se uplatnění nařízení a formuláře, které můžete vyplnit na svém počítači a vytisknout.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Související odkaz

ARCHIVOVANÉ internetové stránky Evropského soudního atlasu (uzavřeno 30. září 2017)


VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj
Poslední aktualizace: 07/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.