Ieškiniai dėl nedidelių sumų

2007 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu 861/2007, nustatančiu Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, siekiama patobulinti ir supaprastinti civilinių ir komercinių bylų nagrinėjimo procedūras, jei ieškiniai nėra didesni kaip 2 000 EUR.

Šis reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai naudojamos standartinės formos. Tai rašytinė procedūra, išskyrus atvejus, kai, teismo nuomone, būtinas žodinis nagrinėjimas.

Be to, šiame reglamente nustatyti terminai, kurių turi laikytis šalys ir teismas, kad bylos būtų nagrinėjamos greičiau.

Reglamente numatytos keturios standartinės formos.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie valstybių narių pranešimus, pasirinkite vieną iš vėliavėlių dešinėje.


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

lt_CDB competent court description

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*lt_mandatory field
Paskutinis naujinimas: 27/04/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.