Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 861/2007

Bendra informacija

2007 m. liepos 11 d. Reglamentu (EB) Nr. 861/2007, nustatančiu Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, siekiama patobulinti ir supaprastinti civilinių ir komercinių bylų nagrinėjimo procedūras, kai ieškinio suma neviršija 5 000 EUR.

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Taikant ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą naudojamos standartinės formos. Ši procedūra yra rašytinė, tačiau teismas gali nuspręsti, kad būtina surengti žodinį bylos nagrinėjimą.

Jeigu teismas turi reikiamą įrangą, byla gali būti nagrinėjama žodžiu surengiant vaizdo konferenciją arba telekonferenciją.

Be to, reglamentu nustatomi terminai, kurių turi laikytis šalys ir teismas, siekdami užtikrinti spartų bylos nagrinėjimą.

Reglamentu nustatytos keturios standartinės formos.

Europos e. teisingumo portale pateikiama informacijos apie reglamento taikymą ir formos, kurias galima užpildyti kompiuteriu ir atsispausdinti.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusi nuoroda

ARCHYVUOTA Europos teisminio atlaso svetainė (nebeveikia nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.)


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti
Paskutinis naujinimas: 07/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.