Cereri cu valoare redusă

Regulamentul nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă are ca obiectiv îmbunătăţirea şi simplificarea procedurilor în materie civilă şi comercială, atunci când valoarea creanţei nu depăşeşte 2000 de euro.

Regulamentul se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Danemarcei.

Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă implică utilizarea unor formulare tip. Este o procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanţa consideră că sunt necesare audieri.

De asemenea, regulamentul stabileşte şi termene limită pentru părţi şi pentru instanţă, în vederea accelerării soluţionării litigiilor.

Regulamentul prevede patru formulare tip.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea formularelor.

Pentru a obține informații cu privire la notificările efectuate de statele membre, vă rugăm să selectați unul dintre steagurile din partea dreaptă a ecranului.


GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

ro_CDB competent court description

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*ro_mandatory field
Ultima actualizare: 27/04/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.