Onderhoudsverplichtingen

Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen.

Zij bevat negen standaardformulieren die de communicatie tussen centrale autoriteiten moet vergemakkelijken en de elektronische indiening van verzoeken mogelijk moet maken.

Deze verordening is van toepassing tussen alle EU-lidstaten met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk (Beschikking 2009/451/EG van de Commissie van 8 juni 2009, PB L 149 van 12.6.2009, blz. 73).

Denemarken heeft bevestigd de inhoud van de verordening ten uitvoer te willen leggen, voor zover deze verordening Verordening (EG) nr. 44/2001, door middel van een verklaring (PB L 149 van 12.6.2009, blz. 80) gebaseerd op een parallelle overeenkomst met de Europese Gemeenschap.

Denemarken heeft bevestigd dat het voornemens is de inhoud van Uitvoeringsverordening (EU) van 10 november 2011 tot vaststelling van de bijlagen X en XI bij Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen uit te voeren.  (Kennisgeving Denemarken, PB L 195 van 18.7.2013, blz.1)

Het Haagse Protocol van 2007 is niet bindend voor Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Voor informatie over kennisgevingen door de lidstaten, klikt u op een van de vlaggetjes rechts.


BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

nl_CDB competent court description

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


*nl_mandatory field
Laatste update: 17/04/2015

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.