Mediace

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech má za cíl usnadnit přístup k alternativnímu řešení sporů a podporovat smírné řešení sporů podporou využívání mediace a zabezpečením vyváženého vztahu mezi mediací a soudním řízením.

Příslušné orgány podle čl. 6 odst. 3 směrnice jsou orgány příslušné pro přijímání žádostí, aby byl obsah písemné dohody vyplývající z mediace učiněn vykonatelným.

Směrnice se vztahuje na všechny členské státy Evropské unie s výjimkou Dánska.

Portál evropské e-justice vám poskytuje informace týkající se uplatňování směrnice.

Pro další informace o oznámeních členských států zvolte jednu z vlaječek uvedených na pravé straně.


VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

cs_CDB competent court description

Rodinné právo – Majetkové poměry v manželství


*cs_mandatory field
Poslední aktualizace: 27/04/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.