Mirenje

Direktivom 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima nastoji se olakšati pristup alternativnom načinu rješavanja sporova te podupirati mirno rješavanje sporova poticanjem na uporabu mirenja i uravnoteženog odnosa između mirenja i sudskih postupaka.

Nadležna su tijela, u skladu s člankom 6. stavkom 3. Direktive, ona tijela koja su nadležna za primanje zahtjeva kojim se traži da se sadržaj pisanog sporazuma koji je rezultat mirenja proglasi izvršivim.

Direktiva se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim u Danskoj.

Europski portal e-pravosuđe sadrži informacije o primjeni Direktive.

Za dobivanje informacija o obavijestima država članica odaberite jednu od zastavica na desnoj strani.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

hr_CDB competent court description

Obiteljsko pravo – Stvari bračnoimovinskih režima


*hr_mandatory field
Posljednji put ažurirano: 27/04/2016

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.