Tarpininkavimas

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų siekiama sudaryti geresnes alternatyvaus ginčų sprendimo galimybes ir propaguoti taikų ginčų sprendimą skatinant naudotis mediacija bei užtikrinant subalansuotą mediacijos ir teismo proceso ryšį.

Remiantis Direktyvos 6 straipsnio 3 dalimi, kompetentingos institucijos – tai institucijos, kompetentingos priimti prašymus mediacijos būdu pasiekto rašytinio susitarimo turinį pripažinti vykdytinu.

Direktyva taikoma visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Direktyvos taikymą.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie valstybių narių pranešimus, pasirinkite vieną iš vėliavėlių dešinėje.


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

lt_CDB competent court description

Šeimos teisė. Sutuoktinių turto teisinių režimų klausimai


*lt_mandatory field
Paskutinis naujinimas: 27/04/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.