Medjazzjoni

Id-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2008 dwar ċerti aspetti ta' medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali għandha bħala għan li tiffaċilita l-aċċess għar-riżoluzzjoni alternattiva tad-disputi u biex tippromwovi r-riżoluzzjoni amikevoli tad-disputi billi tinkoraġġixxi l-użu tal-medjazzjoni u billi tiżgura relazzjoni bbilanċjata bejn il-medjazzjoni u l-proċedimenti ġudizzjarji.

L-awtoritajiet kompetenti, skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva huma l-awtoritajiet kompetenti biex jirċievu talbiet li jitolbuhom li l-kontenut ta' ftehim bil-miktub li jirriżulta mill-medjazzjoni jsir infurzabbli.

Id-Direttiva tapplika bejn l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea ħlief għad-Danimarka.

Il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika jipprovdik b'informazzjoni dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva.

Biex tikseb informazzjoni dwar notifiki tal-Istati Membri, jekk jogħġbok agħżel waħda mill-bandieri mniżżla fuq in-naħa tal-lemin.


SIB QRATI KOMPETENTI

mt_CDB competent court description

Il-Liġi tal-Familja – Materji tas-sistemi li jirregolaw il-beni tal-miżżewġin


*mt_mandatory field
L-aħħar aġġornament: 27/04/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.