Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας δεν είναι διαθέσιμο γιατί μεταφράζεται αυτή τη στιγμή.
Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες στις ακόλουθες γλώσσες:
Swipe to change

Where to turn for help?el_In which country did the alleged violation of your fundamental right(s) take place?


el_Please, choose the area of the alleged violation

el_Tip 1
el_Tip 2
el_Tip 3
el_Tip 4
el_Tip 5
el_Tip 6
el_Tip 7
el_Tip 8
el_Tip 9
el_Tip 10
el_Tip 11
el_Tip 12
el_Tip 13
el_Tip 14
el_Tip 15
el_Tip 16

el_Please select the specific matter affected in your case

el_Tip 17
el_Tip 18
el_Tip 19
el_Tip 20
el_Tip 21
el_Tip 22

el_Please select the specific matter affected in your case

el_Tip 23
el_Tip 24
el_Tip 25
el_Tip 26
el_Tip 27
el_Tip 28

el_Please, select the relevant discrimination ground

el_Tip 29
el_Tip 30
el_Tip 31
el_Tip 32
el_Tip 33
el_Tip 34
el_Tip 35

el_Please, select the relevant discrimination ground

el_Tip 69
el_Tip 70
el_Tip 71
el_Tip 72
el_Tip 73
el_Tip 74

el_Please select the specific matter affected in your case

el_Tip 36
el_Tip 37
el_Tip 38

el_Please select the specific matter affected in your case

el_Tip 39
el_Tip 40
el_Tip 41

el_Please select the specific matter affected in your case

el_Tip 42
el_Tip 43
el_Tip 44

el_Please select the specific matter affected in your case

el_Tip 45
el_Tip 46
el_Tip 47
el_Tip 48
el_Tip 49
el_Tip 50
el_Tip 51
el_Tip 52

el_Please select the specific matter affected in your case

el_Tip 53
el_Tip 54
el_Tip 55
el_Tip 56

el_Please select the specific matter affected in your case

el_Tip 57
el_Tip 58
el_Tip 59
el_Tip 60

el_Please select the specific matter affected in your case

el_Tip 61
el_Tip 62

el_Please select the specific matter affected in your case

el_Tip 63
el_Tip 64
el_Tip 65

el_Was the alleged violation committed by a private or public entity?

el_Tip 66
el_Tip 67
el_Tip 68