Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας δεν είναι διαθέσιμο γιατί μεταφράζεται αυτή τη στιγμή.
Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες στις ακόλουθες γλώσσες:
Swipe to change

Public Documents

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας δεν είναι διαθέσιμο γιατί μεταφράζεται αυτή τη στιγμή.
Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες στις ακόλουθες γλώσσες:

English


 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΓΕΝΝΗΣΗ
  • el_in 
   Τηλεφορτώστε το επεξεργάσιμο έντυπο PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)
  • Στείλτε με ηλεκτρονικό μήνυμα το επεξεργάσιμο έντυπο PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΖΩΗ
  • el_in 
   Τηλεφορτώστε το επεξεργάσιμο έντυπο PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)
  • Στείλτε με ηλεκτρονικό μήνυμα το επεξεργάσιμο έντυπο PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΘΑΝΑΤΟΣ
  • el_in 
   Τηλεφορτώστε το επεξεργάσιμο έντυπο PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)
  • Στείλτε με ηλεκτρονικό μήνυμα το επεξεργάσιμο έντυπο PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΓΑΜΟΣ
  • el_in 
   Τηλεφορτώστε το επεξεργάσιμο έντυπο PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)
  • Στείλτε με ηλεκτρονικό μήνυμα το επεξεργάσιμο έντυπο PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)