Obsah tejto stránky sa v súčasnosti prekladá. Ďakujeme za porozumenie.
Informácie sú dostupné v týchto jazykoch:
Swipe to change

Public Documents

Obsah tejto stránky sa v súčasnosti prekladá. Ďakujeme za porozumenie.
Informácie sú dostupné v týchto jazykoch:

English


 • PRÍLOHA I - NARODENIE
  • sk_in 
   Stiahnuť editovateľný formulár vo formáte PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)
  • E-mailom zaslať editovateľný formulár vo formáte PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)
 • PRÍLOHA II - ŽIVOT
  • sk_in 
   Stiahnuť editovateľný formulár vo formáte PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)
  • E-mailom zaslať editovateľný formulár vo formáte PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)
 • PRÍLOHA III - ÚMRTIE
  • sk_in 
   Stiahnuť editovateľný formulár vo formáte PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)
  • E-mailom zaslať editovateľný formulár vo formáte PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)
 • PRÍLOHA IV - MANŽELSTVO
  • sk_in 
   Stiahnuť editovateľný formulár vo formáte PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)
  • E-mailom zaslať editovateľný formulár vo formáte PDF from issuing Member State (Select Member State) in language of the issuing Member State (Select language) and language of the receiving Member State (Select language)