Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Odškodnění

Oběti trestných činů v Evropské unii (EU) mohou získat odškodnění za újmu a/nebo škody, které utrpěly, bez ohledu na to, kde na území EU byl trestný čin spáchán.

Vnitrostátní situace

Každý členský stát má svůj vlastní systém odškodňování obětí za škody, které utrpěly následkem trestného činu. V zásadě existují dva způsoby odškodnění: oběti trestných činů mohou uplatnit nárok náhradu škody vůči pachateli (oběť musí často podat občanskoprávní žalobu u občanského soudu) nebo mohou požadovat odškodnění od státu.

Je však rovněž možné, aby oběť uplatnila nárok na náhradu škody v rámci trestního řízení vedeného proti pachateli. Více informací o této možnosti odškodnění lze nalézt zde (zvolte příslušnou vlaječku na pravé straně a poté klikněte na moje práva „v průběhu soudního řízení“).

Přeshraniční situace

Právo EU zajišťuje, aby každý členský stát zavedl vnitrostátní systém, který zaručuje spravedlivé a odpovídající odškodnění obětí trestných činů a snadnou dostupnost tohoto odškodnění bez ohledu na to, kde v EU se dotyčná osoba stala obětí trestného činu. Příslušným nástrojem práva EU je směrnice o odškodňování obětí trestných činů. Tato směrnice usnadňuje přístup k odškodnění obětem trestných činů v přeshraničních situacích (pokud k trestnému činu došlo například v jiném členském státě, než ve kterém žije oběť trestného činu) a zřizuje systém pro spolupráci mezi vnitrostátními orgány.

Poslední aktualizace: 15/06/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.