Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Kumpens

Il-vittmi tad-delitti fl-Unjoni Ewropea (UE) jistgħu jieħdu kumpens għal ħsara personali u/jew danni li jkunu sofrew, indipendentement minn f'liema territorju tal-UE twettaq id-dellitt.

Sitwazzjonijiet nazzjonali

Kull Stat Membru għandu s-sistema ta' kumpens tal-vittmi għad-dannu li jkunu sofrew bħala konsegwenza tal-kriminalità. Bażikament hemm żewġ toroq għall-kumpens: il-vittmi jistgħu jew iressqu t-talba kontra dik il-persuna li tkun wettqet id-delitt (ħafna drabi l-vittma jkollha tibda proċedimenti ċivili quddiem qorti ċivili) jew jistgħu jitolbu kumpens mill-Istat.

Madanakollu, jista' jkun ukoll possibbli li l-vittma tagħmel talba għal kumpens waqt il-proċedimenti kriminali kontra dik il-persuna li tkun wettqet id-delitt. Aktar informazzjoni dwar din it-triq għal kumpens tista' tinstab hawnhekk (agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti mil-lista fuq il-lemin tal-paġna u agħfas fuq "Id-Drittijiet tiegħi matul il-proċess").

Sitwazzjonijiet transkonfinali

Il-liġi tal-UE tiżgura li kull Stat Membru jkollu skema nazzjonali f'postha li tiggarantixxi kumpens ġust u xieraq lill-vittmi tal-kriminalità u li dak il-kumpens ikun faċilment aċċessibbli indipendentement minn fejn fl-UE dik il-persuna ssir vittma ta' kriminalità. L-istrument rilevanti tal-liġi tal-UE huwa d-Direttiva li għandha x'taqsam ma' kumpens għall-vittmi tal-kriminalità. Din tiffaċilita l-aċċess għall-kumpens għall-vittmi tal-kriminalità f'sitwazzjonijiet transkonfinali (pereżempju, meta d-delitt ikun seħħ fi Stat Membru ieħor li ma jkunx dak fejn tgħix il-vittma) u tistabbilixxi sistema għall-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali.

L-aħħar aġġornament: 15/06/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.