Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Kompensata

Ofiary przestępstw w Unii Europejskiej (UE) mogą uzyskać kompensatę za doznany uszczerbek na zdrowiu lub szkody materialne, niezależnie od tego, w jakim miejscu na terytorium UE popełniono przestępstwo.

Sytuacje krajowe

Każde państwo członkowskie UE posiada własny system przyznawania ofiarom kompensaty za szkody doznane w wyniku przestępstwa. Kompensata przyznawana jest zasadniczo w dwojaki sposób: ofiara przestępstwa może dochodzić zaspokojenia roszczenia przez sprawcę czynu (zatem jest zmuszona wytoczyć powództwo w sądzie cywilnym) albo zwrócić się o kompensatę ze strony państwa.

Ofiara przestępstwa (pokrzywdzony) może jednak dochodzić zaspokojenia roszczenia przez sprawcę czynu także w postępowaniu karnym. Więcej informacji na temat tego sposobu uzyskania kompensaty znajduje się tutaj (należy wybrać flagę odpowiedniego państwa umieszczoną po prawej stronie ekranu, a następnie kliknąć na zakładkę „Moje prawa w trakcie rozprawy”).

Sytuacje transgraniczne

Na podstawie unijnych przepisów w każdym państwie członkowskim powinien funkcjonować krajowy system gwarantujący sprawiedliwą i odpowiednią kompensatę dla ofiar przestępstw, przy czym jej dochodzenie powinno być łatwe niezależnie od tego, w jakim miejscu na terytorium UE popełniono przestępstwo. Aktem prawnym regulującym te kwestie jest dyrektywa odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw. Ułatwia ona ofiarom przestępstw dostęp do kompensaty w sytuacjach transgranicznych (np. w przypadkach, kiedy przestępstwo miało miejsce w innym państwie członkowskim niż to, w którym mieszka ofiara przestępstwa) oraz ustanawia system współpracy między organami krajowymi.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.