Informacija apie valstybių narių įrangą

Vis daugiau valstybių narių teismų aprūpinama vaizdo konferencijų įranga, esančia arba posėdžių salėse, arba specialiose liudytojų ar ekspertų apklausos patalpose.

Kad teisėjai, prokurorai ir teismo raštinės darbuotojai galėtų lengviau rasti praktinės informacijos, būtinos apklausai per vaizdo konferenciją tarptautinėje byloje atlikti, valstybių narių teisingumo ministerijos pateikė informaciją apie teismų turimos vaizdo konferencijų įrangos buvimo vietą ir rūšį. Ši informacija nurodoma dešinėje pusėje. Ją pamatysite spustelėję vieną iš vėliavų. Ministerijose ar kalėjimuose įdiegta įranga nenurodoma.

Paskutinis naujinimas: 01/10/2015

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.