Видеоконферентна връзка

Трансграничните видеоконферентни връзки са бърз и ефикасен начин за комуникации между съдебните органи. Те се използват за изслушването в безопасна среда на свидетели, страни по делото, жертви и експерти. Видеоконферентните връзки носят много ползи, тъй като намаляват разходите, пътуванията и въздействието върху околната среда, времето, необходимо за съдебното производство, като в същото време повишават сигурността.