Az eljárások költsége

Az Európai Unió (EU) számos jogot biztosít polgárainak, így többek között a határain belüli szabad mozgáshoz való jogot. E jogok sok polgár életét megváltoztatták, és az elmúlt néhány évben jelentősen fokozódott az Unión belüli mobilitás. Az uniós polgárok azonban nem tudják teljes mértékben kihasználni ezeket a jogokat, ha nem könnyítjük meg az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. Így elérhetőek kell, hogy legyenek az eljárások költségeire vonatkozó információk, például arra az esetre, ha egy uniós polgár bírósághoz kíván fordulni vagy bírósági ítéletet kíván érvényesíteni.

A polgári és kereskedelmi perek költségeit a nemzeti jogszabályok határozzák meg, e költségek uniós szintű harmonizálására nem került sor. Így a költségek tagállamonként eltérően alakulnak.

Az egyes tagállamokban felmerülő eljárási költségekre vonatkozó részletes tájékoztatás, valamint az Európai Bizottság megbízásából készített esettanulmányok megtekintéséhez kérjük, válasszon a jobb oldalon szereplő zászlók közül.

Ha Ön nem rendelkezik a peres eljárás költségeinek fedezéséhez szükséges forrásokkal, igényelhet költségmentességet.

További információkat találhat a csatolt tanulmányban (csak angol és francia nyelven áll rendelkezésre), amelynek célja, hogy azonosítsa a polgári peres eljárások során felmerülő költségek forrásait az egyes tagállamokban, az alábbi módszerek segítségével:

  • az azonosított költségforrások által képviselt arány meghatározása a polgári peres eljárás összes költségén belül,
  • a peres feleknél a különböző tagállamokban felmerülő költségek összehasonlítása,
  • az egyes költségforrások és -összegek terén mutatkozó eltérések azonosítása,
  • annak meghatározása, hogy a peres eljárások költségeinek átláthatósága és a költségforrások és -összegek terén mutatkozó különbségek korlátozása hogyan segítheti elő az igazságszolgáltatáshoz való nagyobb mértékű hozzáférést,
  • ajánlások tétele esetleges uniós szintű intézkedésekre, adott esetben minimumkövetelmények megállapításával, a polgári igazságszolgáltatás költségei átláthatóságának javítása útján az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében,
  • általában véve – ahol helyénvaló és releváns – az igazságszolgáltatás költségei és a polgárok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése közötti összefüggések azonosítása, valamint
  • a határon átnyúló jogvitákhoz kapcsolódó sajátos problémák azonosítása.

A tanulmány pillanatfelvételt nyújt az Európai Unióban egy adott időpontban – 2007 decemberében – fennálló helyzetről.

Kapcsolódó dokumentumok

Tanulmány a polgári peres eljárások költségeinek átláthatóságáról az Európai Unióban PDF (2615 Kb) en– angol nyelvű változat

Tanulmány a polgári peres eljárások költségeinek átláthatóságáról az Európai Unióban PDF (2665 Kb) fr – francia nyelvű változat

1. melléklet: A nyilvános kérdőív eredményei PDF (1700 Kb) en

Nemzeti jelentés - Belgium PDF (829 Kb) en

Nemzeti jelentés - Bulgária PDF (566 Kb) en

Nemzeti jelentés - Cseh Köztársaság PDF (703 Kb) en

Nemzeti jelentés - Dánia PDF (560 Kb) en

Nemzeti jelentés - Németország PDF (565 Kb) en

Nemzeti jelentés - Észtország PDF (872 Kb) en

Nemzeti jelentés - Írország PDF (400 Kb) en

Nemzeti jelentés - Görögország PDF (849 Kb) en

Nemzeti jelentés - Spanyolország PDF (640 Kb) en

Nemzeti jelentés - Franciaország PDF (1312 Kb) en

Nemzeti jelentés - Olaszország PDF (772 Kb) en

Nemzeti jelentés - Ciprus PDF (555 Kb) en

Nemzeti jelentés - Lettország PDF (742 Kb) en

Nemzeti jelentés - Litvánia PDF (950 Kb) en

Nemzeti jelentés - Luxemburg PDF (551 Kb) en

Nemzeti jelentés - Magyarország PDF (533 Kb) en

Nemzeti jelentés - Málta PDF (742 Kb) en

Nemzeti jelentés - Hollandia PDF (702 Kb) en

Nemzeti jelentés - Ausztria PDF (829 Kb) en

Nemzeti jelentés - Lengyelország PDF (396 Kb) en

Nemzeti jelentés - Portugália PDF (781 Kb) en

Nemzeti jelentés - Románia PDF (544 Kb) en

Nemzeti jelentés - Szlovénia PDF (723 Kb) en

Nemzeti jelentés - Szlovákia PDF (872 Kb) en

Nemzeti jelentés - Finnország PDF (504 Kb) en

Nemzeti jelentés - Svédország PDF (457 Kb) en

Nemzeti jelentés - Egyesült Királyság PDF (448 Kb) en

Utolsó frissítés: 27/04/2016

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.