Връчване на документи

Ако сте страна по съдебно производство, ще ви се налага да предавате различни документи на другата страна по спора и да получавате такива.

За да направите това, може да бъде необходимо да връчвате съдебни документи като призовки за уведомяване, че производството е започнало, обжалвания, писмени възражения на ответника, съдебни разпореждания или извънсъдебни документи като нотариални актове в държава-членка, различна от държавата, в която пребивавате.

За по-подробна информация изберете съответния флаг вдясно.

Последна актуализация: 28/09/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.