Doručování písemností

Stanete-li účastníkem soudního řízení, budete mít povinnost doručit druhé straně sporu různé písemnosti a rovněž některé písemnosti obdržíte.

Za tímto účelem může být zapotřebí do členského státu odlišného od toho, v němž máte své bydliště, doručit různé soudní písemnosti, jako například předvolání oznamující zahájení řízení, odvolání, žalobní odpovědi nebo soudní příkazy, anebo mimosoudní písemnosti, jako například notářsky ověřené listiny.

Pro získání podrobných informací prosím zvolte jednu z vlaječek na pravé straně.

Poslední aktualizace: 28/09/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.