Doručování právních dokumentů

V tomto oddíle lze nalézt vnitrostátní informace pro účastníky soudních řízení, kteří potřebují zasílat a/nebo přijímat právní nebo mimosoudní listiny.

Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech upravuje doručování soudních a mimosoudních písemností mezi členskými státy Evropské unie. Stanoví postup doručování písemností mezi zeměmi EU včetně Dánska prostřednictvím určených odesílajících a přijímajících subjektů.

Nařízení se například týká soudních písemností, jako jsou předvolání oznamující zahájení řízení, odvolání, žalobní odpovědi, soudní příkazy, nebo mimosoudních písemností, jako jsou notářské listiny, které mají být doručeny do jiné země EU, než je země Vašeho bydliště.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Poslední aktualizace: 13/05/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.