Forkyndelse af dokumenter

Hvis du bliver involveret i en retssag, skal du udlevere forskellige dokumenter til den anden part i sagen, og du vil også modtage en række dokumenter.

I denne forbindelse kan det være nødvendigt at forkynde en række retslige dokumenter såsom en stævning til meddelelse af, at retssagen er begyndt, appeller, svarskrifter og forbud eller udenretslige dokumenter såsom notarakter, der er udstedt i en anden medlemsstat end den, du bor i.

Du kan få yderligere oplysninger ved at klikke på et af flagene i højre side.

Sidste opdatering: 28/09/2015

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.