Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Αν έχετε εμπλακεί σε νομική διαδικασία, θα χρειαστεί να διαβιβάσετε διάφορα έγγραφα στον αντίδικο, ενώ θα λάβετε άλλα έγγραφα από αυτόν.

Για να γίνει αυτό, μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσετε δικόγραφα, όπως η κλήση με την οποία γνωστοποιείται η έναρξη της δίκης, ένδικα μέσα, υπερασπιστικές δηλώσεις, διαταγές ή εξώδικα έγγραφα, όπως συμβολαιογραφικές πράξεις, σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος κατοικίας σας.

Για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες, επιλέξτε μία από τις σημαίες στα δεξιά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/09/2015

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.