Asiakirjojen tiedoksianto

Riita-asian osapuolten on toimitettava toisilleen erilaisia asiakirjoja ja otettava vastaan toisen osapuolen toimittamia asiakirjoja.

Tätä varten osapuolet saattavat joutua antamaan tiedoksi toisessa jäsenvaltiossa erilaisia oikeudenkäyntiasiakirjoja kuten haaste, jossa ilmoitetaan oikeudenkäyntimenettelyn aloittamisesta, muutoksenhaku, vastine tai kieltomääräys, tai muita, esimerkiksi notaarin vahvistamia asiakirjoja.

Lisätietoja saa napsauttamalla oikealla olevia lippuja.

Päivitetty viimeksi: 28/09/2015

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.