Asiakirjojen tiedoksianto – oikeudellisten asiakirjojen virallinen toimittaminen

Jos olet osapuolena oikeudenkäynnissä, täällä on jäsenvaltioiden antamia tietoja oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta.

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen toimittamista EU-maiden välillä säännellään oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 13. marraskuuta 2007 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1393/2007. Asetuksessa säädetään menettelystä, jonka mukaan asiakirjoja annetaan tiedoksi ns. lähettävien viranomaisten ja vastaanottavien viranomaisten kesken eri EU-maiden välillä (Tanska mukaan lukien).

Asetusta sovelletaan erilaisiin oikeudellisiin asiakirjoihin, kuten haasteeseen, jolla ilmoitetaan oikeudenkäyntimenettelyn aloittamisesta, muutoksenhakuun, vastineeseen ja väliaikaismääräyksiin. Sitä sovelletaan myös muihin asiakirjoihin, kuten notaarin antamiin asiakirjoihin, jotka on annettava virallisesti tiedoksi toisessa EU-maassa kuin oikeudenkäynnin osapuolen asuinmaassa.

Lisätietoa haluamasi maan tilanteesta saat valitsemalla kyseisen maan lipun.

Päivitetty viimeksi: 13/05/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.