Dokumentų įteikimas

Jeigu įsitraukėte į teismo procesą, kitai ginčo šaliai turėsite perduoti ir iš jos gauti įvairių dokumentų.

Šiuo tikslu gali prireikti įteikti teisminius dokumentus, pavyzdžiui, šaukimus, kuriuose pranešama apie prasidėjusį teismo procesą, skundus, atsiliepimus į ieškinį, teismo įpareigojimus arba neteisminius dokumentus, pavyzdžiui, notaro patvirtintus dokumentus, kitoje negu jūsų gyvenamoji valstybėje narėje.

Norėdami gauti išsamios informacijos, pasirinkite vieną iš dešinėje pusėje nurodytų žymų.

Paskutinis naujinimas: 28/09/2015

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.