Dokumentu izsniegšana

Ja kļūsiet par tiesvedības dalībnieku, jums būs jāsūta dažādi dokumenti otrai strīda pusei un pretī jāsaņem citi dokumenti.

Iespējams, jums būs jāsūta ar tiesvedību saistīti dokumenti uz dalībvalsti, kas nav jūsu dzīvesvietas valsts — tiesas dokumenti, piemēram, pavēste par tiesvedības sākumu, apelācijas sūdzības, aizstāvības paziņojumi, izpildraksti, vai ārpustiesas dokumenti, piemēram, notariāli akti.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, izvēlieties kādu no labajā pusē redzamajiem karodziņiem.

Lapa atjaunināta: 28/09/2015

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.