In-notifika ta' atti

Jekk tiġi involut fi proċedimenti legali, tkun teħtieġ tittrażmetti diversi dokumenti legali lill-parti l-oħra fit-tilwima u tirċievi oħrajn b'risposta.

Biex dan iseħħ, jista' jkun meħtieġ li jiġu notifikati dokumenti ġudizzjarji bħalma huma taħrikiet li jinnotifikaw li bdew il-proċedimenti, appelli, noti ta' eċċezzjonijiet, inġunzjonijiet jew dokumenti ekstraġudizzjarji bħalma huma atti notarizzati fi Stat Membru li ma jkunx dak li int residenti fih.

Għal informazzjoni dettaljata, jekk jogħġbok agħżel waħda mill-bnadar elenkati fuq il-lemin.


L-aħħar aġġornament: 29/09/2015

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.