Betekening of kennisgeving van stukken: officiële indiening van documenten

Indien u in een gerechtelijke procedure verwikkeld bent en u gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken moet verzenden en/of ontvangen, kunt u hier nationale informatie vinden over hoe u dat moet doen.

Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken regelt de betekening en de kennisgeving tussen de EU-lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken. Zij voorziet in een procedure voor de betekening en kennisgeving van stukken tussen de EU-landen, met inbegrip van Denemarken, via de aangewezen "verzendende instanties" en "ontvangende instanties".

De verordening heeft betrekking op gerechtelijke stukken, zoals inleidende dagvaardingen, beroepschriften, verweerschriften en bevelen, en op buitengerechtelijke stukken, zoals notariële akten, die moeten worden betekend of ter kennis gebracht in een ander EU-land dan het land waar u verblijft.

Klik op de vlag van het betrokken land voor gedetailleerde informatie.

Laatste update: 13/05/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.