Doręczanie dokumentów

Kiedy jest się zaangażowanym w postępowanie sądowe, przekazuje się drugiej stronie sporu różne dokumenty i otrzymuje się w zamian inne dokumenty.

W tym celu konieczne może być dostarczenie dokumentów sądowych, takich jak: wezwanie z zawiadomieniem o rozpoczęciu procesu, odwołania, oświadczenia obrony, nakazy sądowe lub dokumenty pozasądowe takie jak akty sporządzone notarialnie w innym państwie członkowskim niż to, w którym się zamieszkuje.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy wybrać jedną z flag znajdujących się po prawej stronie ekranu.

Ostatnia aktualizacja: 28/09/2015

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.