Doręczanie pism sądowych

Osoby uczestniczące w postępowaniu sądowym, które muszą wysyłać lub odbierać dokumenty sądowe lub pozasądowe, mogą tu znaleźć informacje na temat sposobu postępowania.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych reguluje doręczanie pism sądowych i pozasądowych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Przewiduje ono procedurę doręczania dokumentów za pośrednictwem wyznaczonych „jednostek przekazujących” i „jednostek przyjmujących” w różnych państwach UE, w tym w Danii.

Rozporządzenie odnosi się, na przykład, do dokumentów sądowych, takich jak: wezwania z zawiadomieniem o rozpoczęciu procesu, odwołania, oświadczenia obrony, nakazy sądowe, oraz do dokumentów pozasądowych, takich jak akty notarialne, które muszą zostać doręczone w państwie UE innym niż to, w którym dana osoba ma miejsce zamieszkania.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, proszę wybrać flagę danego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.