Notificarea sau comunicarea documentelor: transmiterea oficială a documentelor

În cazul în care sunteți implicat într-o procedură juridică și trebuie să transmiteți și/sau să primiți acte judiciare sau extrajudiciare, puteți găsi informații în acest sens privind fiecare stat membru.

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială reglementează notificarea și comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare între statele membre ale Uniunii Europene. Regulamentul prevede o procedură pentru notificarea sau comunicarea actelor prin intermediul unor „agenții de transmitere” și „agenții de primire” desemnate de statele membre ale UE, inclusiv Danemarca.

Regulamentul se referă, de exemplu, la acte judiciare, cum ar fi citații prin care se comunică faptul că a fost inițiată o acțiune judiciară sau o cale de atac, depunerea unei întâmpinări sau pronunțarea unui ordin de încetare. Regulamentul se referă și la acte extrajudiciare, cum ar fi actele notariale care trebuie notificate sau comunicate în alt stat UE decât cel în care locuiți.

Vă rugăm să selectați drapelul unei țări pentru a obține informații detaliate pe această temă aplicabile în țara respectivă.

Ultima actualizare: 13/05/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.