Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Lapsi saattaa tarvita uuden perheen, koska hän on orpo tai koska hänen vanhempansa eivät kykene huolehtimaan hänestä. Käsite ’sijaisperhe’ saatetaan määritellä EU:n jäsenvaltioissa eri tavoin.

Lapsen kaikentyyppinen sijoittaminen toisessa EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevaan sijaisperheeseen yhden tai useamman henkilön luo tai laitoshoitoon (esim. orpokotiin tai lastenkotiin) kuuluu Bryssel II a -asetuksen soveltamisalaan.

Kun tuomioistuin tai viranomainen suunnittelee lapsen sijoittamista sijaisperheeseen tai laitokseen toisessa EU:n jäsenvaltiossa, sen on ennen sijoituspäätöksen tekemistä kuultava kyseisen valtion viranomaisia. Tarvittavan kuulemisen luonteen määrittämisen osalta asetuksessa viitataan kansalliseen lainsäädäntöön:

  • Jos siinä valtiossa, johon lapsi on määrä sijoittaa, vastaava sijoittaminen edellyttäisi valtion sisäisissä tapauksissa viranomaisten toimintaa, vastaanottavan valtion viranomaisten on hyväksyttävä rajatylittävä sijoittaminen ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
  • Jos siinä valtiossa, johon lapsi on määrä sijoittaa, viranomaisen ei ole tarpeen toimia vastaavanlaisissa valtion sisäisissä tapauksissa, sen viranomaisille on ainoastaan ilmoitettava sijoittamisesta.

Kunkin EU:n jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä ja menettelyssä määritellään ’sijaisperheen’ käsite, erityisesti, kattaako se myös sukulaiset.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 15/04/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.