Gyermek határon túli elhelyezése, ideértve a nevelőcsaládban való elhelyezést is

Egy gyermeknek azért lehet új családra szüksége, mert árva, vagy mert a szülei nem képesek gondoskodni róla. Előfordulhat, hogy a „nevelőcsalád” fogalmát az egyes uniós tagállamokban eltérően határozzák meg.

A Brüsszel IIa. rendelet hatálya alá tartozik minden olyan eset, amikor egy gyermeket egy másik uniós országban nevelőszülőnél, vagy több főből álló nevelőcsaládnál helyeznek el, illetve árvaházban vagy gyermekotthonban intézményi gondozásba vesznek.

Annak a bíróságnak vagy hatóságnak, amely a gyermeket egy másik uniós országban nevelőszülőknél vagy intézményben kívánja elhelyezni, az elhelyezés elrendelése előtt konzultálnia kell az adott ország hatóságaival. Annak megállapításához, hogy milyen típusú konzultációra van szükség, a rendelet a nemzeti jogra hivatkozik:

  • Amennyiben az ilyen elhelyezéshez nem határon átnyúló ügyben a gyermek elhelyezésének helye szerinti állam hatóságának beavatkozása lenne szükséges, egy hasonló, határokon átnyúló elhelyezés esetén az elhelyezés elrendelése előtt be kell szerezni a fogadó állam hatóságainak hozzájárulását.
  • Ha abban az államban, ahol a gyermeket elhelyezik, a hatóság nem köteles beavatkozni hasonló belföldi ügyben, akkor a hatóságokat csak tájékoztatni kell az elhelyezésről.

Az egyes uniós országok nemzeti joga és eljárásai határozzák meg a „nevelőcsalád” fogalmát, különösen, ha az a rokonokra is vonatkozik.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Utolsó frissítés: 15/04/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.