Vaiko įkurdinimas kitoje valstybėje, be kita ko, globėjų šeimoje

Vaikui gali reikėti naujos šeimos dėl to, kad jis yra našlaitis, arba dėl to, kad jo tėvai yra nepajėgūs juo rūpintis. Be to, terminas „vaikus globojanti šeima“ ES šalyse gali būti apibrėžiamas skirtingai.

Reglamentas „Briuselis IIa“ taikomas bet kokiam vaiko apgyvendinimui globos namuose su vienu ar daugiau asmenų arba globos įstaigoje (našlaičių namuose ar vaikų namuose) kitoje ES šalyje.

Teismas ar institucija, planuojantys patikėti vaiką globėjų šeimai ar institucijai kitoje ES šalyje, prieš nurodydami patikėti vaiką turi pasikonsultuoti su tos šalies valdžios institucijomis. Siekiant nustatyti, kokios konsultacijos yra būtinos, reglamente daroma nuoroda į nacionalinę teisę:

  • jei dėl tokio patikėjimo reikėtų, kad valstybės, kurioje vaikas apgyvendinamas, valdžios institucija imtųsi veiksmų tuo atveju, jeigu tai būtų tos šalies vidaus byla, prieš nurodant patikėti vaiką reikėtų gauti priimančiosios valstybės valdžios institucijų sutikimą dėl panašaus tarpvalstybinio apgyvendinimo;
  • jeigu valdžios institucija neprivalo imtis veiksmų panašioje vidaus byloje toje valstybėje, kurioje vaikas apgyvendinamas, jos institucijos turi būti tik informuojamos apie apgyvendinimą.

Kiekvienos ES šalies nacionalinėje teisėje ir taisyklėse apibrėžiama sąvoka „vaikus globojanti šeima“, ypač jei ji apima giminaičius.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Paskutinis naujinimas: 15/04/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.