Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family

Minuri jistgħu jeħtieġu familja ġdida għax ikunu orfni jew għax il-ġenituri tagħhom jidhru li mhumiex kapaċi jieħdu ħsiebhom. Barra minn hekk, it-terminu “foster family” jista’ jkun definit b’mod differenti madwar il-pajjiżi fl-UE.

Kwalunkwe tip ta’ tqegħid ta’ minuri f’foster home ma’ individwu wieħed jew aktar, jew f’kura istituzzjonali – orfanatrofju jew dar tat-tfal – f’pajjiż ieħor tal-UE jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament Brussell IIa.

Qorti jew awtorità li tippjana t-tqegħid ta’ minuri ma’ foster family jew f’istituzzjoni f’pajjiż ieħor fl-UE għandha tikkonsulta mal-awtoritajiet ta’ dak il-pajjiż qabel ma’ tordna t-tqegħid. Ir-Regolament jirreferi għal-liġi nazzjonali biex jistabbilixxi liema tip ta’ konsultazzjoni tkun neċessarja:

  • Jekk dan it-tqegħid ikun jirrikjedi li l-awtorità pubblika tal-Istat, fejn se jitqiegħed il-minuri, tintervjeni bħallikieku kien każ intern, qabel ma’ jiġi ordnat it-tqegħid ikun meħtieġ li jinkiseb il-kunsens tal-awtoritajiet tal-Istat riċeventi għal tqegħid transfruntier bħal dan.
  • Jekk l-awtorità pubblika mhijiex meħtieġa tintervjeni f’każ domestiku simili fl-Istat fejn il-minuri se jitqiegħed, l-awtoritajiet tal-Istat għandhom biss jiġu infurmati bit-tqegħid.

Kull liġi u proċedura nazzjonali fl-UE jiddefinixxu t-terminu “foster family”, b’mod partikolari jekk dan ikoprix il-qraba jew le.

Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata.

L-aħħar aġġornament: 15/04/2020

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.