A COVID-19-járvány hatása az igazságügyre

A koronavírus olyan válságot idézett elő, amely nem áll meg a határokon, és életünk minden területét érinti. Az európai igazságügy nem kivétel e tekintetben.

Ez az oldal áttekintést nyújt az Európai Unióban a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatban hozott intézkedésekről, amelyek nemcsak az igazságszolgáltatást, a nemzeti hatóságokat és a gyakorló jogászokat, de a vállalkozásokat és a polgárokat is érintik.

Mivel a helyzet gyorsan változik, és a témával kapcsolatos információk folyamatosan alakulnak, ezt az oldalt rendszeresen frissíteni fogják, hogy tükrözze az új fejleményeket.

Az Európa Tanács a Covid19-világjárványra tekintettel létrehozott egy, az igazságügy területén hozott nemzeti intézkedésekről szóló weboldalt is. Ez a weboldal itt tekinthető meg.

1. POLGÁRI JOG ÉS FIZETÉSKÉPTELENSÉGI JOG

Külön oldal jött létre a tagállamokban a polgári jog, többek között a családjog és a kereskedelmi jog, valamint a fizetésképtelenségi jog területén a Covid19-világjárványra válaszul hozott intézkedésekről. Ez az oldal itt tekinthető meg.

A Covid19 polgári és fizetésképtelenségi ügyekre gyakorolt hatásával foglalkozó oldalon megadott információkat a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat nemzeti kapcsolattartói biztosítják és kezelik.

2. BÜNTETŐJOG

A büntetőügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat

Számos tagállam szigorú korlátozásokat vezetett be a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében. Ez hatással van a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre és az uniós jogi eszközök alkalmazására is.

Az Európai Igazságügyi Hálózat (EIH) titkársága összegyűjti a büntetőügyekben folytatott nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos információkat, és elérhetővé teszi azokat az EIH honlapján a Covid19 témának fenntartott külön szakaszban. Mivel bizonyos információkhoz korlátozott a hozzáférés, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ön nemzeti kapcsolattartó pontjával vagy az EIH titkárságával a részletekért.

EEP koordinációs csoport

A Covid19-válság azonnali hatást gyakorol a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre, például az európai elfogatóparancshoz (EEP) kapcsolódó eljárásokra.

A jelenlegi válság során gyors és hatékony információcserére van szükség a tagállamok között az érzékeny átadási eljárások során. Ezzel összefüggésben a Bizottság az Eurojusttal, a büntetőügyekben illetékes EIH-val és a Tanács Főtitkárságával szoros együttműködésben EEP koordinációs csoportot hozott létre. A csoport más olyan helyzetekben is hasznos lehet, amikor gyors információcsere szükséges a tagállamok között, például az EUB azon ítéleteire reagálva, amelyek közvetlen hatással vannak az EEP zökkenőmentes működésére.

A gyanúsítottak és vádlottak eljárási jogai

A Covid19-járvány a gyanúsítottak és vádlottak eljárási jogainak gyakorlására is hatással van. Nehezebb az ügyvédekkel, tolmácsokkal vagy harmadik személyekkel való közvetlen kommunikáció (miközben a gyanúsítottakat vagy vádlottakat meg vannak fosztva a szabadságuktól).

Ösztönözni kell a hang- és videokonferencia, illetve más telekommunikációs eszközök használatát. Ezenkívül biztonsági intézkedéseket kell hozni, például üvegből készült védőfalakat alkalmazni a rendőrőrsökön vagy a fogdákban, hogy lehetővé váljon az ügyvédi segítség igénybevételéhez vagy a tolmácshoz való jog gyakorlása.

A tisztességes eljárás biztosítása érdekében a Covid19 idején is tiszteletben kell tartani a gyanúsítottak és vádlottak eljárási jogait. Az irányelvekben előírt korlátozott eltérési lehetőségeket közérdeken alapuló kényszerítő indok esetén az illetékes hatóságoknak megszorítóan kell értelmezniük, és azokat nem szabad széles körben alkalmazni.

Bűncselekmények áldozatai – támogatás és védelem a Covid19-világjárvány idején

Az áldozatok jogairól szóló irányelv értelmében a tagállamok kötelesek biztosítani, hogy a bűncselekmények valamennyi áldozata hozzáférjen olyan általános és speciális támogató szolgáltatásokhoz, amelyek bizalmasak, ingyenesek és megfelelnek az áldozatok egyéni szükségleteinek. Az áldozatok sajátos szükségleteinek megfelelő támogatáshoz és védelemhez való hozzáférést minden körülmények között biztosítani kell. Ez magában foglalja a Covid19-világjárvány alatti különleges helyzetet is.

A kapcsolati erőszak áldozatai

A kapcsolati erőszak áldozatainak helyzetét különösen súlyosbítja a szociális érintkezéseknek a kijárási korlátozás idején tapasztalható korlátozása és a társadalmi elszigetelődés. Azok a személyek, akiknek bántalmazó partnerük van, és azok a gyermekek, akiknek bántalmazó szülei vannak, egyrészt jobban ki vannak téve a kényszerítésen alapuló kontrollnak, az erőszaknak és az elhanyagolásnak, másrészt pedig a támogatáshoz és védelemhez való hozzáférésük korlátozottabb.

A tagállamoknak érdemes különleges intézkedéseket hozniuk a nemzeti Covid19 vészhelyzeti programjaik keretében a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatására és védelmére. Különösen fontos az online és offline támogatási szolgáltatásokhoz való hatékony hozzáférés biztosítása, beleértve a pszichológiai segítségnyújtást és más szociális szolgáltatásokat is. Különösen a kapcsolati erőszak áldozatai számára kell biztosítani a menedékhelyekhez, a pszichológiai segítségnyújtáshoz, a traumakezeléshez és a tanácsadáshoz való hozzáférést. A nemzeti bűnüldöző hatóságoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a kapcsolati erőszak hatóság előtt ismert és új eseteire. Az áldozatok fizikai védelmének biztosítása is alapvető fontosságú.

Az európai igazságügyi portál külön országspecifikus oldalai általános tájékoztatást nyújtanak arról, hogy az egyes tagállamokban hogyan szervezik meg az áldozatok támogatását és védelmét.

Számos szereplő (többek között uniós ügynökség és támogató szervezet) nyújt gyakorlati tájékoztatást arról, hogy hogyan biztosítható az áldozatok támogatása és védelme a Covid19-világjárvány idején:

 • A kapcsolati erőszak áldozatainak legközelebbi támogató szolgálatairól itt tájékozódhat (az Európai Nők az Erőszak Ellen jóvoltából).
 • A nők számára a tagállamokban létrehozott vészhelyzeti segélyvonalakról itt tájékozódhat (a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete jóvoltából).
 • A kapcsolati erőszak áldozatainak nyújtott távtámogatással és -tanácsadással kapcsolatos tudnivalók a Victim Support Europe (az Európai Áldozatsegítő Szolgálatok Szervezete) honlapján találhatók.
 • Az Alapjogi Ügynökség közleményt adott ki a Covid19-világjárvány alapvető jogokra gyakorolt hatásairól. Ez példákat tartalmaz több tagállam bevált gyakorlataira a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatása és védelme biztosításával kapcsolatban.
 • Az Egészségügyi Világszervezet egy sor tippet is ajánl a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatására és védelmére vonatkozóan egy világjárvány idején.

A kiberbűnözés áldozatai

Az EUROPOL szerint a Covid19-világjárvány új lehetőségeket teremt a bűnözők számára ahhoz, hogy visszaéljenek a polgárok félelmeivel és munkakörülményeivel. A kibertámadások száma jelentős, és várhatóan tovább fog növekedni. Mivel sokan otthonról távmunkáznak, megsokszorozódtak annak az esélyei, hogy a kiberbűnözők kihasználják a lehetőségeket és a sebezhetőségeket.

Az Europol megelőzési és tudatosságnövelő tippeket gyűjtött össze, hogy általános segítséget nyújtson a kiberbiztonság megőrzéséhez. A megnövekedett kockázatok idején különösen fontos, hogy a szülők felügyeljék és biztonságossá tegyék gyermekük online tevékenységét, az elektronikus eszközöket jelszóval, PIN-kóddal vagy biometrikus információval biztosítsuk, továbbá megbízható online kereskedőktől vásároljunk (az egyéni minősítések ellenőrzését követően).

Itt találhatók további információk a biztonságos internethasználatról.

A gyűlölet-bűncselekmények áldozatai

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének jelentése szerint a legtöbb uniós tagállamban nőtt a bizonyos nemzeti vagy etnikai közösségeket célzó, a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó rasszizmus, idegengyűlölet és intolerancia megnyilvánulásainak száma.

A gyűlölet-bűncselekmények áldozataival kapcsolatos tagállami erőfeszítéseknek arra kell irányulniuk, hogy ösztönözzék a gyűlölet-bűncselekmények bejelentését, javítsák az előítéletes indítékok pontos kivizsgálását és támogatást nyújtsanak az áldozatoknak.

A büntetés-végrehajtási intézetek helyzete

A Covid19-járvány következtében a nemzeti büntetés-végrehajtási szervezetekre nyomás nehezedik annak érdekében, hogy korlátozzák a vírusnak a zárt és kiszolgáltatott börtönkörnyezetre gyakorolt hatását. A vírus terjedésének megakadályozására irányuló intézkedések közé tartozik a családtagok látogatásának és a külső személyekkel folytatott tevékenységeknek – például sport-, szakmai vagy szakképzés – az ideiglenes felfüggesztése.

Mind a személyzet, mind a fogvatartottak aggódnak az egészségük miatt. A fogvatartottak szenvednek a tevékenységek és a látogatások hiányától, ami megnehezíti a személyzet motiváltságának megőrzését és a fogvatartottak zavargásainak megelőzését.

Különösen a börtönök jelentős túlzsúfoltságával küzdő tagállamok kénytelenek esetleges korai szabadlábra helyezésekre vonatkozó nehéz döntéseket hozni.

A legtöbb tagállam a 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározat értelmében a fogvatartottak valamennyi fizikai átadását elhalasztotta.

A Bizottság célja, hogy az információk és a bevált gyakorlatok cseréjének elősegítésével támogassa a tagállamoknak a börtönökben uralkodó helyzet kezelésére irányuló válaszlépéseit.

Emiatt ajánljuk figyelmükbe az alábbi hasznos honlapokat, amelyek a különböző uniós tagállamokban található börtönök Covid19-cel kapcsolatos adatait tartalmazzák:

Az Európai Bizottság Jogérvényesülés programja keretében társfinanszírozott szervezet, a Börtön- és Büntetés-végrehajtási Szolgálatok Európai Szervezete (EuroPris) külön oldallal rendelkezik az európai börtönökben a Covid19-válságra tekintettel hozott intézkedésekről.

2020 márciusának végén az EuroPris levelezőcsoportot hozott létre, amelyben szakértők (jelenleg összesen 84 szakértő) vesznek részt, és megosztják egymással a beérkező válaszok és kérdések napi frissítéseit.

A napi frissítések a honlapjukon is megtekinthetők.

Az Európa Tanács Kínzás, Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetések Megelőzésére Létrehozott Európai Bizottsága (CPT) elvi nyilatkozatot tett közzé a szabadságuktól megfosztott személyekkel a Covid19-világjárvány közepette való bánásmódról.

Az Európa Tanács Európai Börtönügyi Együttműködési Tanácsának munkacsoportja (PC-CP WG) közzétett egy Covid19-cel kapcsolatos nyilatkozatot, amely angolul és franciául olvasható.

A Covid19-cel, valamint a büntetés-végrehajtási intézetekkel és a pártfogó felügyelettel kapcsolatban az Európa Tanács weboldalán találhat további információkat, többek között a Statistiques Penales Annuelles du Conseil de l’Europe (SPACE) legfrissebb (2019. évi) számát is.

Az IPS Innovative Prison Systems közzétett egy döntéshozók számára készült alapvető iránymutatást a világszerte alkalmazott gyakorlatról és ajánlásokról Reagálás a Covid19-világjárványra – a láthatalan fenyegetés elleni küzdelem a börtönökben címmel, melynek szerzői Joana Apóstolo, Rita Martins ésPedro das Neves.

Az ENSZ-nek a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megelőzésével foglalkozó albizottsága (a továbbiakban: megelőzési albizottság):

Legutóbbi februári ülésén a megelőzési albizottság ajánlásokat fogalmazott meg a nemzeti megelőzési mechanizmusok számára a kérdéssel kapcsolatban.

2020. március 30-án a megelőzési albizottság részletes ajánlást adott ki számos olyan intézkedésről, amelyet a kormányoknak és a független ellenőrző szerveknek meg kellene tenniük a Covid19-világjárvány idején a szabadságuktól megfosztott személyek védelme érdekében.

Az Association for the Prevention of Torture (Szövetség a kínzás megelőzéséért) információs platformot hozott létre, amely a szabadságelvonással és a Covid19-cel kapcsolatos adatokat összesíti és rendszerezi.

A Penal Reform International (PRI) tájékoztató feljegyzést tett közzé a következő címmel: Koronavírus: A börtönben lévők egészségügyi ellátása és emberi jogai

A 2012 óta az Antigone által koordinált európai nem kormányzati szervezetek hálózata, az Európai Börtönmegfigyelő Központ (EPO) információkat gyűjtött arról, hogy az európai országok hogyan kezelik a vírushelyzetet. Ezeket többek között a „Covid19: mi történik az európai börtönökben?” című jelentésben és egy interaktív térképen tette közzé, amely minden tagállamról rövid információkat tartalmaz.

A WHO Európai Regionális Irodája ideiglenes iránymutatást tett közzé arról, hogy miként kellene kezelni a Covid19-helyzetet a büntetés-végrehajtási intézetekben és egyéb fogvatartási helyeken.

Az Európa Tanács emberi jogi biztosa a következő nyilatkozatot tette közzé: Covid19-világjárvány: Sürgős lépésekre van szükség az európai fogvatartottak jogainak védelme érdekében.

Pártfogó felügyelet

A Covid19-járvány a pártfogó felügyelettel kapcsolatos munkára is hatással van az EU-ban. A szervezetek új munkamódszereket dolgoznak ki, és újabb utasításokat adnak a személyzetnek munkájuk és feladataik megszervezéséhez. Az Európai Bizottság Jogérvényesülés programja keretében társfinanszírozott Pártfogó Felügyelői Szolgálatok Európai Szövetsége (CEP) információkat, intézkedéseket és jegyzőkönyveket tesz közzé arról, hogy a pártfogó felügyelői szolgálatok Európa-szerte hogyan kezelik a Covid19-járványt.

Azonosították a közös gyakorlatokat, és ajánlásokat dolgoztak ki a Covid19-re vonatkozóan a pártfogó felügyeletet illetően:

 • A pártfogó felügyelői szolgálatok az egész EU-ban követik és betartják a nemzeti hatóságok tanácsait és iránymutatásait annak érdekében, hogy ne csak a pártfogó felügyelői személyzet és a pártfogó felügyelet alatt álló személyek, hanem a szélesebb közösség is biztonságban maradjon;
 • A pártfogó felügyelők közötti, valamint a többi érdekelt féllel folytatott kommunikáció távolról, telefonon, levélben vagy videokonferencia útján történik. Azok a pártfogó felügyeleti szervezetek, amelyek már rendelkeznek digitális infrastruktúrával, előnyös helyzetben vannak;
 • A pártfogó felügyelők és az elkövetők közötti személyes találkozókat levelezés, telefonálás vagy videokonferencia útján, távoli kapcsolattartással helyettesítik;
 • A nagy kockázatot jelentő bűnelkövetők kezelése az uniós pártfogó felügyelői szervezetek egyik fő prioritása. A magasabb kockázatot jelentő elkövetőket ilyenként azonosítják, és prioritást élveznek a felügyelet és a beavatkozás/kezelés tekintetében, különösen azok, akik korábban kapcsolati erőszakot követtek el;
 • A legtöbb országban leállították vagy elhalasztották a közérdekű munkát;
 • Az elektronikus nyomon követés a megszokott módon folytatódik, a személyes találkozók helyett telefonhívásokat vagy más online eszközöket alkalmaznak;
 • Több ember pártfogó felügyelet alá helyezése soha nem vezethet a pártfogó felügyelet túlzsúfoltságához, és nem gyakorolhat felelőtlen nyomást a pártfogó felügyelők ügyterhelésére. Az alternatív szankcióknak hasznosnak kell lenniük, és azokat a tömeges felügyelet elkerülése érdekében megfelelően kell alkalmazni;
 • Mivel a bírósági üléseket elhalasztják, a Covid19-világjárványt követően a pártfogó felügyelők napi munkájára közvetlenül kihat majd az, hogy várhatóan növekedni fog az ítélethozatal előtti jelentések írása és benyújtása jelentette munkateher;
 • Valamennyi uniós pártfogó felügyeleti szervezet érintett, és kérik, hogy hívják fel a figyelmet arra, hogy valószínűleg a családon belüli erőszak esetei növekednek majd a legnagyobb mértékben.

3. DIGITÁLIS ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA A BÍRÓI KAR ÁLTAL

A koronavírus által okozott válságra tekintettel számos tagállam lépéseket tett annak érdekében, hogy a bírói kar gyakrabban igénybe vegye a digitális eszközök biztosította lehetőségeket.

Az alábbi táblázat a tagállamokban hozott ideiglenes rendelkezésekről nyújt tájékoztatást:

Az igazságszolgáltatás által használt digitális eszközök PDF (203 KB) hu

Utolsó frissítés: 23/04/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.