Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Dokumentų įteikimas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 siekiama pagerinti ir paspartinti teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose perdavimą ir įteikimą valstybėse narėse.

Šis Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Daniją, kuri lygiagrečiuoju susitarimu su Europos Bendrija pagrįstoje deklaracijoje patvirtino ketinanti įgyvendinti šio reglamento nuostatas.

Reglamente numatomi įvairūs dokumentų perdavimo ir įteikimo būdai: perdavimas per perduodančiąsias ir gaunančiąsias agentūras, perdavimas konsuliniais arba diplomatiniais kanalais, įteikimas paštu ir tiesioginis įteikimas.

Perduodančiosios agentūros kompetentingos perduoti teisminius arba neteisminius dokumentus, įteiktinus kitoje valstybėje narėje. Gaunančiosios agentūros kompetentingos priimti teisminius arba neteisminius dokumentus iš kitos valstybės narės. Centrinė įstaiga atsakinga už informacijos teikimą perduodančiosioms agentūroms ir visų problemų, kurios gali kilti perduodant įteiktinus dokumentus, sprendimą.

Reglamente numatytos septynios formos.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Valstybių narių pranešimai dėl šio reglamento bus pateikti netrukus.

Susijusi nuoroda

Europos bendrijos ir Danijos Karalystės Susitarimas dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

lt_CDB competent court description

Dokumentų įteikimas


*lt_mandatory field
Paskutinis naujinimas: 20/01/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.