Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Betekening en kennisgeving van stukken

Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad, beoogt een verbetering en vergemakkelijking van de verzending van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken of handelszaken tussen de EU-landen.

De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met inbegrip van Denemarken dat bevestigd heeft de verordening te willen toepassen door middel van een verklaring gebaseerd op een parallelle overeenkomst met de Europese Gemeenschap.

De verordening voorziet in verschillende methodes voor verzending, betekening en kennisgeving van stukken: verzending tussen verzendende en ontvangende instanties; verzending langs diplomatieke of consulaire weg, betekening per post en rechtstreekse betekening.

De verzendende instanties zijn bevoegd voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke verzending van stukken die in een ander EU-land moeten worden betekend. De ontvangende instanties zijn bevoegd voor de ontvangst van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken uit een ander EU-land. De centrale instantie is verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de verzendende instanties en voor het zoeken naar oplossingen voor elk probleem dat zich zou kunnen voordoen tijdens de verzending van de te betekenen stukken.

De verordening voorziet in zeven formulieren.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Binnenkort zullen de kennisgevingen van de lidstaten met betrekking tot deze verordening beschikbaar zijn.

Link

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken


BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

nl_CDB competent court description

Betekening en kennisgeving van stukken


*nl_mandatory field
Laatste update: 19/01/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.