NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Comunicarea / notificarea actelor

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor), prin care se abrogă Regulamentul (CE) nr.1348/2000 al Consiliului, vizează îmbunătăţirea şi accelerarea procedurii de transmitere între statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială.

Regulamentul este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în Danemarca, ţară care a şi-a confirmat intenţia de a pune în aplicare prevederile Regulamentului cu ajutorul unei declaraţii bazate pe un acord paralel încheiat cu Comunitatea Europeană.

Regulamentul prevede diferite modalităţi de transmitere şi comunicare a actelor: transmitere prin intermediul autorităţilor de origine şi de destinaţie, transmitere pe cale consulară sau diplomatică, prin intermediul serviciilor de curierat sau prin remitere.

Autorităţile de origine sunt competente pentru transmiterea actelor judiciare sau extrajudiciare ce urmează să fie notificate sau comunicate într-un alt stat membru. Autorităţile de destinaţie sunt competente să primească acte judiciare sau extrajudiciare din alt stat membru. Organismul central răspunde de furnizarea informaţiilor către autorităţile de origine şi de soluţionarea eventualelor dificultăţi care poate apărea pe parcursul transmiterii actelor în scopul notificării sau comunicării.

Regulamentul prevede şapte formulare tip.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea formularelor.

În curând vor fi disponibile notificări ale statelor membre cu privire la acest regulament.

Link relevant

Acord între Comunitatea Europeană şi Regatul Danemarcei privind notificarea şi comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială


GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

ro_CDB competent court description

Comunicarea actelor


*ro_mandatory field
Ultima actualizare: 20/01/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.