Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Събиране на доказателства

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела има за цел да подобри, опрости и ускори сътрудничеството между съдилищата при събирането на доказателства.

Регламентът се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, с изключение на Дания. В отношенията между Дания и останалите държави членки се прилага Конвенцията от 1970 г. за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела.

В регламента се предвиждат два начина за събиране на доказателства между държавите членки: събиране чрез замоления съд и директно събиране от молещия съд.

„Молещият съд“ е този, пред който е започнато или се очаква да започне производство. „Замолен съд“ е съдът на друга държава членка, който е компетентен да събере доказателствата. Централният орган отговаря за предоставянето на информация и търсенето на решения за трудностите, които могат да възникнат във връзка с дадена молба за събиране на доказателства.

В регламента са предвидени десет формуляра.

Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Регламента и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите.

За да получите информация за уведомленията на държавите членки, моля, изберете едно от знамената в дясната част на екрана.


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

bg_CDB competent court description

*bg_mandatory field
Последна актуализация: 06/04/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.