Zajišťování důkazů

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 1206/2001

Všeobecné informace

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech usiluje o zdokonalení, zjednodušení a urychlení spolupráce soudů při dokazování.

Toto nařízení se použije mezi všemi členskými státy Evropské unie s výjimkou Dánska. Mezi Dánskem a ostatními členskými státy se použije Úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních z roku 1970.

Uvedené nařízení stanoví dva způsoby dokazování mezi členskými státy: dokazování prostřednictvím dožádaného soudu a přímé dokazování dožadujícím soudem.

Dožadující soud je soud, u kterého bylo řízení zahájeno nebo se jeho zahájení zamýšlí. Dožádaný soud je soud jiného členského státu, který je příslušný provést dokazování. Ústřední orgán je odpovědný za předávání informací a hledání řešení veškerých obtíží, které mohou vzniknout v souvislosti se žádostí.

Nařízení stanoví deset formulářů.

Portál evropské e-justice vám poskytuje informace týkající se platnosti nařízení i snadný nástroj k vyplňování formulářů.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Související odkazy

Хагска конвенция от 18 март 1970 г. относно събирането на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела

ARCHIVOVANÉ internetové stránky Evropského soudního atlasu (uzavřeno 30. září 2017)


VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Získávání důkazů


*povinný údaj
Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.