Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Απόκτηση αποδείξεων

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις αποσκοπεί στη βελτίωση, την απλοποίηση και την επιτάχυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστηρίων κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Δανίας. Μεταξύ της Δανίας και των άλλων κρατών μελών εφαρμόζεται η σύμβαση του 1970 για τη λήψη μαρτυρικών αποδείξεων στην αλλοδαπή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Ο κανονισμός προβλέπει δύο τρόπους διεξαγωγής αποδείξεων μεταξύ των κρατών μελών: διεξαγωγή αποδείξεων μέσω του δικαστηρίου εκτελέσεως και απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων από το αιτούν δικαστήριο.

Το αιτούν δικαστήριο είναι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει αρχίσει να εκδικάζεται ή πρόκειται να εκδικασθεί η υπόθεση. Το δικαστήριο εκτελέσεως είναι το αρμόδιο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Το κεντρικό όργανο είναι αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών και την αναζήτηση λύσεων για κάθε δυσχέρεια που μπορεί να προκύψει σε σχέση με μια παραγγελία.

Ο κανονισμός προβλέπει δέκα έντυπα.

Στην ευρωπαϊκή πύλη e-Justice θα βρείτε πληροφορίες για την εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων.

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών, επιλέξτε μία από τις σημαίες στη δεξιά πλευρά.


ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

el_CDB competent court description

*el_mandatory field
Τελευταία επικαιροποίηση: 06/04/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.